APPHIA LABORATORIES

Η Apphia Laboratories είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των συμπληρωμάτων διατροφής, με στόχο την πρόληψη, τη διατήρηση και  τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. Μέσα από ενδελεχή έρευνα και ανάπτυξη, σε συνεργασία τόσο με πανεπιστημιακούς όσο και με κρατικούς ερευνητικούς φορείς, με συμμετοχή σε εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η Apphia Laboratories σχεδιάζει και δημιουργεί προϊόντα υψηλών προδιαγραφών με κύρια χαρακτηριστικά τους την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τα προϊόντα της Apphia Laboratories παράγονται σε σύγχρονα εργοστάσια με αυστηρές προδιαγραφές και υπόκεινται σε όλους τους ελέγχους σύμφωνα με τις Πρακτικές Καλής Παρασκευής (GMP’s: Good Manufacturing Practices), ISO και HACCP, οι οποίες ακολουθούν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (European Pharmacopeia) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για τα συμπληρώματα διατροφής. Κάθε προϊόν της Apphia Laboratories ελέγχεται για την καθαρότητα, τη σταθερότητα, τον χρόνο αποσύνθεσής του, καθώς και για το ότι πληροί τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα του. Τα συμπληρώματα διατροφής της Apphia Laboratories που διακινούνται στην Ελλάδα είναι γνωστοποιημένα στον  Ε.Ο.Φ. (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων). Η Apphia Laboratories εξασφαλίζει χωρίς συμβιβασμούς τις καλύτερες δυνατές πρώτες ύλες τις οποίες υποβάλλει σε εξαντλητικούς ελέγχους καθαρότητας και βιοδιαθεσιμότητας. Όλα τα προϊόντα της Apphia Laboratories  είναι απαλλαγμένα από ζάχαρη, αλάτι, άμυλο, μαγιά, καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι, γλουτένη και γαλακτοκομικά προϊόντα, δεν περιέχουν συντηρητικά, τεχνητά αρώματα ή χρώματα και είναι κατάλληλα για vegans και vegetarians. Η Apphia Laboratories δεν χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένα συστατικά στην παρασκευή των προϊόντων της. Επιπλέον, επειδή τα υψηλής ποιότητας διατροφικά συμπληρώματα δεν θα πρέπει να προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις, η Apphia Laboratories προσπαθεί να αποκλείσει όσο το δυνατόν περισσότερα αλλεργιογόνα από τις φόρμουλές της.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D)

Η Apphia Laboratories υποστηρίζει και ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία σε υπάρχοντα και μελλοντικά προϊόντα της. Η Apphia Laboratories σε συνεργασία τόσο με πανεπιστημιακούς όσο και με κρατικούς ερευνητικούς  φορείς πραγματοποιεί in vitro μελέτες τόσο σε επιμέρους συστατικά του υπό διαμόρφωση προϊόντος, όσο και στο τελικό προϊόν, για το οποίο επιπρόσθετα διεξάγονται ενίοτε και in vivo μελέτες σε εθελοντές για την αξιολόγηση της δράσης του. Στόχος είναι αφενός η επικύρωση ήδη υφισταμένων ισχυρισμών υγείας και αφετέρου η δημιουργία καινούργιων, προσανατολισμένων στην ευζωία και τη μακροβιότητα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η επιστημονική ομάδα (Scientific Advisory Board) της Apphia Laboratories αποτελείται από διακεκριμένους ερευνητές επιστήμονες που συμβάλλουν στον προσδιορισμό, στην έρευνα και στις κλινικές μελέτες των προϊόντων και συμμετέχουν στα εξωτερικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα της εταιρείας εξασφαλίζοντας το υψηλό επιστημονικό επίπεδο στην ανάπτυξη των προϊόντων της.

Μιχαήλ Γεώργιος Μαγκουρίτσας PhD

Μιχαήλ Γεώργιος Μαγκουρίτσας PhD

Chief Executive Officer

Dr. Michel Georges Magouritsas graduated from the University of Ferrara, Italy, obtained his Ph.D. in Pharmaceutical Sciences at the University of Ferrara, Italy. He has over 35 years of pharmaceutical experience with food supplements , herbal medicinal products, medical devices, functional foods and nutricosmetics. He has developed a large number of herbal medicines, food supplements and functional foods. He also collaborated on a scientific level, both with academics and with government research organizations in the  E.U and  the USA and he has published research articles . Dr Michel Georges Magouritsas is an ex member of the European Scientific Cooperative  on Phytotherapy  (E.S.C.O.P). He participated in several international scientific forums regarding the evaluation, identification and monograph development on medicinal plants. Dr. Michel Georges Magouritsas is currently a research associate in the context of the project “HEALTHSPAN” with  the Laboratory of molecular and Cellular Ageing in the NHRF ( National Hellenic Research Foundation).

Bruno Bernard Bollini

Bruno Bernard Bollini

Chief Operating Officer

Bruno Bernard Bollini has gained a long entrepreneurial experience in the sector of health. A profound expert in the healthcare sector and specifically in food supplements, Functional Foods and Beverages. He has led companies to success, companies that became market leaders . Creator of innovative and successful projects, he has exported his ideas and products to over 40 countries by collaborating with the most important distribution groups. His managerial experience in innovation, marketing, trade, organization and internationalization was developed in his companies and today also in Apphia Laboratories. Bruno Bernard Bollini  worked closely with the international healthcare and technology communities, including leading investors and the most advanced, forward-thinking startups in Europe. He also collaborated on a scientific level, both with academics and with government research organizations in San Marino, Italy and  other countries.

Ευστάθιος Γκόνος PhD

Ευστάθιος Γκόνος PhD

Chief Scientific Advisor
Δ/ντής Ερευνών Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Dr. Stathis Gonos graduated from the University of Athens, Greece, obtained his Ph.D. at the University of Glasgow, U.K. and a Docent at the University of Orebro, Sweden. He worked at the Ludwig Institute for Cancer Research in London, U.K. and is now Director of Research at the National Hellenic Research Foundation/IBMCB. His research focuses on the genetic and environmental factors that are linked to human aging and longevity. He has published more than 120 research articles and holds patents that have resulted in the development of novel anti-aging products. He has organized, among others, the 2nd Euro-Conference on “Biological Aging’”, the 12th International Association of Biomedical Gerontology Congress and the IUBMB Focused Meeting on “Molecular Aspects of Aging and Longevity”. He has been a “Senior expert’” of E.U. in “Human development and the aging process’”, member of the Executive Committee of International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), Editor-in-Chief of “Mechanisms of Ageing & Development” and Editorial Board member of  “Experimental Gerontology”, “Free Radicals Research”, “IUBMB Life”, “Redox Biology”, “Aging Cell” (-2007), “Biogerontology” (-2009) and “Molecular Aspects of Medicine” (-2016).

Ο Δρ Γκόνος δεν έχει καμία νομική και οικονομική σχέση με την εταιρεία και προσφέρει τις επιστημονικές συμβουλές του εθελοντικά και αφιλοκερδώς

Aleksandra Mladenovic Djordjevic PhD

Aleksandra Mladenovic Djordjevic PhD

Institute for Biological Research, University of Belgrade, Serbia

Dr. Aleksandra Mladenovic Djordjevic is Associate Professor at the Institute for Biological Research “Sinisa Stankovic”, University of Belgrade, Serbia. She received her B.Sc. and Ph.D. degrees from the University of Belgrade, Serbia. Her post-doctoral training was at the laboratory for molecular neurobiology at the Institute for Biological Research “Sinisa Stankovic”. In 2003 she received a permanent position at the IBISS, where she is working presently on several research projects on neurodegenerative disease, brain ageing, frailty and environmental interventions to postpone ageing. Aleksandra Mladenovic Djordjevic is a member of Editorial Board of “Science Matters” and a Guest Editor of a special issue of Mechanisms of Aging and Development. She was giving lectures in a number of international and domestic conferences. She is a member of several Intergovernmental frameworks for European Cooperation in Science and Technology (COST action). She is actively involved in Serbian Biochemical society, Serbian Neuroscience Society and Federation of European Neuroscience Societies (FENS).

Η Δρ Aleksandra Mladenovic Djordjevic δεν έχει καμία νομική και οικονομική σχέση με την εταιρεία και προσφέρει τις επιστημονικές συμβουλές του εθελοντικά και αφιλοκερδώς.

Μαριάννα Καπετάνου PhD

Μαριάννα Καπετάνου PhD

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Dr. Marianna Kapetanou graduated from the Department of Biology, University of Crete, Greece in 2012, with a specialization in Biomolecular Sciences and Biotechnology and having achieved a first class honor’s degree. During her studies, she was awarded with several Scholarships for excellent academic results. Her research activities during her B.Sc. studies have been the basis of familiarization with various techniques related to the epigenetic regulation of gene expression (Laboratory of Molecular Biology, FORTH), while offering invaluable knowledge and experience related to the study of aging (PLoS One. 2014 Jul 25;9(7):e103365). Dr. Kapetanou obtained her PhD degree at the Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, in 2017 and was awarded with the ΙΚΥ-Siemens Scholarship of Excellency for PhD studies (2012-2016). Her dissertation focused on the role of proteasome in stemness and lifespan of human mesenchymal stem cells (Free Radic Biol Med. 2017 Feb; 103:226-235). She has also participated as a researcher in the implementation of two research projects:  “StemAGE” and “KRIPIS” (Laboratory of molecular and Cellular Ageing, NHRF). Dr. Kapetanou is currently a postdoctoral research associate in the context of the project “HEALTHSPAN”(Laboratory of molecular and Cellular Ageing, NHRF) and has obtained postdoctoral scholarships from the Hellenic State Scholarship Foundation and European grants for scientific missions to study the role of FoxO factors in proteostasis regulation (Department of Biological Mechanisms of Ageing, MPI-AGE and NHRF).

Η Δρ Μαριάννα Καπετάνου δεν έχει καμία νομική και οικονομική σχέση με την εταιρεία και προσφέρει τις επιστημονικές συμβουλές του εθελοντικά και αφιλοκερδώς.

Σοφία Αθανασοπούλου PhD

Σοφία Αθανασοπούλου PhD

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Dr. Sophia Athanasopoulou holds a Bachelor’s degree in Biology from the University of Patras  with a specialization in Molecular Biology, Physiology and Genetics and a Master’s Degree in Biomedical Sciences from the National and Kapodistrian University of Athens. As a Research Technician in three collaborative projects of NHRF regarding personalized biomarkers of cellular senescence in human PBMCs, has obtained expertise in techniques widely used in Molecular and Cellular Senescence laboratories, such as different types of ELISA, Proteasome activity Assays, Molecular Biology, Protein biochemistry techniques, Mammalian Cell Cultures, Scientific writing and Project Management. During her internships in the Universities of Southampton and Patras, she gained valuable experience in multiple techniques of Protein Biochemistry, from the prospect of Structural Biology and Immunology, with regard to pharmacologically induced epigenetic alterations in the antigen presenting machinery and the Complement system, respectively.

Η Δρ Σοφία Αθανασοπούλου δεν έχει καμία νομική και οικονομική σχέση με την εταιρεία και προσφέρει τις επιστημονικές συμβουλές του εθελοντικά και αφιλοκερδώς.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Original Scientific Paper

Anti-ageing properties of Khelma Longevity™: treatment of human fibroblasts increases proteasome levels and decreases the levels of oxidized proteins

Αντιγηραντικές ιδιότητες του Khelma Longevity™ : χορήγησή του  σε ινοβλάστες ανθρώπινης προέλευσης, αυξάνει τα επίπεδα πρωτεασώματος και μειώνει τα επίπεδα των οξειδωμένων πρωτεϊνών.

Η πιλοτική μελέτη in vitro αποδεικνύει  ότι η σειρά των διατροφικών συμπληρωμάτων Khelma Longevity ™ είναι ένας ισχυρός ενεργοποιητής πρωτεασώματος γεγονός που καταδεικνύει σαφείς αντιγηραντικές ιδιότητες. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 στο New Biotechnology, σε ειδικό θέμα στη μνήμη του καθηγητή Brian F.C. Clark (1936-2014): Το New Biotechnology είναι το επίσημο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιοτεχνολογίας  European Federation of Biotechnology (EFB).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Health Span, Αξιοποίηση και ανάδειξη ειδών της Ελληνικής χλωρίδας στο σχεδιασμό καινοτόμων διατροφικών συμπληρωμάτων με στοχευμένη δράση σε βιομοριακούς δείκτες.

Το έργο Health Span, το οποίο βασίζεται στη σύμπραξη της Qualia Pharma και Apphia Laboratories  με ένα από πιο αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών(ΕΙΕ), αποσκοπεί στην ανάπτυξη και παραγωγή πρωτοποριακών φυτικών συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία θα προάγουν την ευζωία και τη μακροβιοτήτα. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιούνται μελέτες σε εκχυλίσματα φυτών της ελληνικής χλωρίδας τόσο in vitro σε κυτταροκκαλλιέργειες όσο και in vivo σε υγιείς εθελοντές, προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα τους να βελτιστοποιούν συγκεκριμένους δείκτες ευζωίας και γήρανσης. Σε αυτούς τους βιοδείκτες συμπεριλαμβάνονται τα τελομερή, το «βιολογικό ρολόι» του κυττάρου και του ενζύμου τελομεράσης (Nobel 2009), το πρωτεάσωμα, συμπλόκου πρωτεϊνών με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αρκετά από τα γεγονότα – ορόσημα της γήρανσης και πολλά υποσχόμενου στόχου για θεραπευτικές παρεμβάσεις (Nobel 2004), καθώς και της επιγενετικής, τομέα ο οποίος διερευνά επίκτητες μεταβολές στη γονιδιακή έκφραση. Στόχος είναι αφενός η επικύρωση ήδη υφισταμένων ισχυρισμών υγείας και αφετέρου η δημιουργία καινούργιων, προσανατολισμένων στην ευζωία και τη μακροβιότητα.

© Copyright 2021 Apphia Laboratories Cookies