APPHIA LABORATORIES

Η Apphia Laboratories είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των συμπληρωμάτων διατροφής, με στόχο την πρόληψη, τη διατήρηση και  τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. Μέσα από ενδελεχή έρευνα και ανάπτυξη, σε συνεργασία τόσο με πανεπιστημιακούς όσο και με κρατικούς ερευνητικούς φορείς, με συμμετοχή σε εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η Apphia Laboratories σχεδιάζει και δημιουργεί προϊόντα υψηλών προδιαγραφών με κύρια χαρακτηριστικά τους την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία.

Πιστοποιημένη Ποιότητα και Έλεγχος

Τα προϊόντα της Apphia Laboratories παράγονται σε σύγχρονα εργοστάσια με αυστηρές προδιαγραφές και υπόκεινται σε όλους τους ελέγχους σύμφωνα με τις Πρακτικές Καλής Παρασκευής (GMP’s: Good Manufacturing Practices), ISO και HACCP, οι οποίες ακολουθούν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (European Pharmacopeia) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για τα συμπληρώματα διατροφής. Κάθε προϊόν της Apphia Laboratories ελέγχεται για την καθαρότητα, τη σταθερότητα, τον χρόνο αποσύνθεσής του, καθώς και για το ότι πληροί τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα του. Τα συμπληρώματα διατροφής της Apphia Laboratories που διακινούνται στην Ελλάδα είναι γνωστοποιημένα στον  Ε.Ο.Φ. (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων). Η Apphia Laboratories εξασφαλίζει χωρίς συμβιβασμούς τις καλύτερες δυνατές πρώτες ύλες τις οποίες υποβάλλει σε εξαντλητικούς ελέγχους καθαρότητας και βιοδιαθεσιμότητας. Όλα τα προϊόντα της Apphia Laboratories  είναι απαλλαγμένα από ζάχαρη, αλάτι, άμυλο, μαγιά, καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι, γλουτένη και γαλακτοκομικά προϊόντα, δεν περιέχουν συντηρητικά, τεχνητά αρώματα ή χρώματα και είναι κατάλληλα για vegans και vegetarians. Η Apphia Laboratories δεν χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένα συστατικά στην παρασκευή των προϊόντων της. Επιπλέον, επειδή τα υψηλής ποιότητας διατροφικά συμπληρώματα δεν θα πρέπει να προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις, η Apphia Laboratories προσπαθεί να αποκλείσει όσο το δυνατόν περισσότερα αλλεργιογόνα από τις φόρμουλές της.

Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)

Η Apphia Laboratories υποστηρίζει και ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία σε υπάρχοντα και μελλοντικά προϊόντα της. Η Apphia Laboratories σε συνεργασία τόσο με πανεπιστημιακούς όσο και με κρατικούς ερευνητικούς  φορείς πραγματοποιεί in vitro μελέτες τόσο σε επιμέρους συστατικά του υπό διαμόρφωση προϊόντος, όσο και στο τελικό προϊόν, για το οποίο επιπρόσθετα διεξάγονται ενίοτε και in vivo μελέτες σε εθελοντές για την αξιολόγηση της δράσης του. Στόχος είναι αφενός η επικύρωση ήδη υφισταμένων ισχυρισμών υγείας και αφετέρου η δημιουργία καινούργιων, προσανατολισμένων στην ευζωία και τη μακροβιότητα.

Επιστημονική Ομάδα

Η επιστημονική ομάδα (Scientific Advisory Board) της Apphia Laboratories αποτελείται από διακεκριμένους ερευνητές επιστήμονες που συμβάλλουν στον προσδιορισμό, στην έρευνα και στις κλινικές μελέτες των προϊόντων και συμμετέχουν στα εξωτερικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα της εταιρείας εξασφαλίζοντας το υψηλό επιστημονικό επίπεδο στην ανάπτυξη των προϊόντων της.

Μιχαήλ Γεώργιος Μαγκουρίτσας PhD

Μιχαήλ Γεώργιος Μαγκουρίτσας PhD

CEO

APPHIA LABORATORIES

Bruno Bernard Bollini

Bruno Bernard Bollini

COO

APPHIA LABORATORIES

Ευστάθιος Γκόνος PhD

Ευστάθιος Γκόνος PhD

Δ/ντής Ερευνών Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Aleksandra Mladenovic Djordjevic PhD

Aleksandra Mladenovic Djordjevic PhD

Institute for Biological Research, University of Belgrade, Serbia

Μαριάννα Καπετάνου PhD

Μαριάννα Καπετάνου PhD

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Σοφία Αθανασοπούλου MSc

Σοφία Αθανασοπούλου MSc

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Δημοσιευμένες Επιστημονικές Μελέτες

Original Scientific Paper

Anti-ageing properties of Khelma Longevity™: treatment of human fibroblasts increases proteasome levels and decreases the levels of oxidized proteins

Αντιγηραντικές ιδιότητες του Khelma Longevity™ : χορήγησή του  σε ινοβλάστες ανθρώπινης προέλευσης, αυξάνει τα επίπεδα πρωτεασώματος και μειώνει τα επίπεδα των οξειδωμένων πρωτεϊνών.

Η πιλοτική μελέτη in vitro αποδεικνύει  ότι η σειρά των διατροφικών συμπληρωμάτων Khelma Longevity ™ είναι ένας ισχυρός ενεργοποιητής πρωτεασώματος γεγονός που καταδεικνύει σαφείς αντιγηραντικές ιδιότητες. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 στο New Biotechnology, σε ειδικό θέμα στη μνήμη του καθηγητή Brian F.C. Clark (1936-2014): Το New Biotechnology είναι το επίσημο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιοτεχνολογίας  European Federation of Biotechnology (EFB).

Εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα

Health Span, Αξιοποίηση και ανάδειξη ειδών της Ελληνικής χλωρίδας στο σχεδιασμό καινοτόμων διατροφικών συμπληρωμάτων με στοχευμένη δράση σε βιομοριακούς δείκτες.

Το έργο Health Span, το οποίο βασίζεται στη σύμπραξη της Qualia Pharma και Apphia Laboratories  με ένα από πιο αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών(ΕΙΕ), αποσκοπεί στην ανάπτυξη και παραγωγή πρωτοποριακών φυτικών συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία θα προάγουν την ευζωία και τη μακροβιοτήτα. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιούνται μελέτες σε εκχυλίσματα φυτών της ελληνικής χλωρίδας τόσο in vitro σε κυτταροκκαλλιέργειες όσο και in vivo σε υγιείς εθελοντές, προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα τους να βελτιστοποιούν συγκεκριμένους δείκτες ευζωίας και γήρανσης. Σε αυτούς τους βιοδείκτες συμπεριλαμβάνονται τα τελομερή, το «βιολογικό ρολόι» του κυττάρου και του ενζύμου τελομεράσης (Nobel 2009), το πρωτεάσωμα, συμπλόκου πρωτεϊνών με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αρκετά από τα γεγονότα – ορόσημα της γήρανσης και πολλά υποσχόμενου στόχου για θεραπευτικές παρεμβάσεις (Nobel 2004), καθώς και της επιγενετικής, τομέα ο οποίος διερευνά επίκτητες μεταβολές στη γονιδιακή έκφραση. Στόχος είναι αφενός η επικύρωση ήδη υφισταμένων ισχυρισμών υγείας και αφετέρου η δημιουργία καινούργιων, προσανατολισμένων στην ευζωία και τη μακροβιότητα.

Καλαβρύτων 2
14564 Ν. Κηφισιά, Αττική

apphia@apphialabs.com

© Copyright 2021 Apphia Laboratories Cookies